Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden YogaValley

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Geef blessures, zwangerschap of gezondheidsklachten altijd door aan de docent zodat die er rekening mee kan houden.
1.2 YogaValley aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 YogaValley is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.


Artikel 2: Lesgeld
2.1 De deelnemer heeft de mogelijkheid om per les af te rekenen of een strippenkaart van 10 lessen aan te schaffen. Prijzen zijn te vinden op de website
www.yogavalley.nlDe strippenkaart is 3 maanden geldig.
2.2 Een strippenkaart van YogaValley is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 3: Betaling
3.1 Een losse les dient contant (het liefst gepast) worden betaald voor aanvang van de les.
3.2 Een strippenkaart van 10 lessen kan betaald worden middels een overschrijving.

Artikel 4:Gebruik van materialen
YogaValley  stelt tijdens de lessen yogamatten, yogablokken, dekentjes en eventueel andere benodigdheden gratis ter beschikking. Het gebruik van een eigen materialen is uiteraard toegestaan.

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1 Op bepaalde feestdagen is YogaValley gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via Whapp en in de studio.
5.2 Sluiting van de studio wegens (school)vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd via Whapp en in de studio.
5.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld bij ziekte, wordt dit zo snel mogelijk via Whapp gecommuniceerd.

Artikel 7. Wijzigingen lesrooster, prijzen
7.1 YogaValley behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via Whapp en als mededeling in de studio.
7.2 YogaValley behoudt zich het recht om de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 8. Wet bescherming persoonsgegevens

8.1 YogaValley maakt gebruik van een inschrijfformulier. Hier kan het adres, telefoonnummer en emailadres worden ingevuld. Dit formulier is alleen bedoeld om te kunnen factureren en om de inschrijving te bevestigen met een handtekening, waarmee de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Het telefoonnummer wordt gebruikt voor mededelingen. Dit formulier wordt alleen digitaal bewaard.