Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden YogaValley

Begrippen

1.1  YogaValley

is gevestigd te (1621 EE)aan de Nieuwsteeg 44 Hoorn en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 65879724 .

1.2  Algemene Voorwaarden:

deze door YogaValley gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van YogaValley, www.yogavalley.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op: www.yogavalley.nl

1.3  Aanvullende Voorwaarden:

de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door YogaValley georganiseerde Workshops en Retreats.

1.4  10 ritten kaart:

een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel

1.5  Lidmaatschap:

een door YogaValley uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga lessen bij YogaValley.

1.6  Losse Les:

een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen yogales bij YogaValley, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.7  Privé Les:

een privé yogales bij YogaValley, waarvoor een deelnemer van te voren een afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel .

1.8 maand abonnement, 1x per week

een maandabonnement voor 1x per week, zoals bedoeld in artikel

1.9 Intro Kaart:

een introductie kaart die eenmalig afgenomen kan worden door nieuwe deelnemers en recht geeft op 5 lessen in een (1) maand, zoals verder beschreven in artikel .

1.10 Retreat:

een door YogaValley georganiseerd yoga retreat.

1.11 Retreat Deelnemer:

degene die een door YogaValley georganiseerd yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen.

1.12  Deelnemer

degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen e/o massages bij YogaValley

1.13  Website:

de website van YogaValley: www.yogavalley.nl

1.14  Workshop:

een bij YogaValley te geven of gegeven yoga workshop.

2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op de 10 rittenkaart, de Intro Kaart, de yoga therapie lessen, de prive lessen, de zwangerschapsyoga lessen, de massages alsmede op alle Retreats en Workshops.

2.2 Door deelname aan een yogales, massage, therapie of lifestyle van YogaValley, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 YogaValley  kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3 Eigen risico en aansprakelijkheid

3.1 Het deelnemen aan de lessen en Thaise yoga massage is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Geef blessures, zwangerschap of gezondheidsklachten altijd door aan de docent zodat die er rekening mee kan houden.
3.2 YogaValley aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
3.3 YogaValley is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

4 Lidmaatschap, Abonnement, 10 Lessenkaart, Intro Kaart en Losse Lessen

4.1

Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap; abonnement, een 10 Lessenkaart of een eenmalige intro kaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

4.2

Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat YogaValley het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de deelnemer heeft ontvangen.

4.3

YogaValley geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de deelnemer:

4.3 (a) ONBEPERKT abonnement

Het Onbeperkt abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van het abonnement. Betaling via automatische incasso.

4.3. (b)

De looptijd van een Onbeperkt abonnement (Lidmaatschap) is minimaal zes (6) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste zes maanden, wordt het abonnement (Lidmaatschap) automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd.

4.3. (c)

De ingangsdatum van een abonnement is vanaf het moment van afsluiten. Dus start je bijvoorbeeld op 25 maart, dan loopt het abonnement van 25 maart tot en met 25 april. Minimale looptijd is zes maanden.

4.3. (d)

Na een duur van zes maanden is het abonnement per maand eenvoudig met een e-mail naar info@yogavalley.nl stop te zetten. Opzeggen kan op elk moment, met 1 maand notice voor het einde van de looptijd van je abonnement. Dus als je abonnement is ingegaan op 25 maart, dan dien je het uiterlijk op de 25e van de maand daarvoor op te zeggen. Het abonnement kan niet worden omgezet.

4.3 (e) Een abonnement kan per jaar 2 keer kosteloos ‘on hold’ worden gezet vanwege ziekte. Dat is voor een periode van 2 weken per keer. Bij zwangerschap neem je contact op met YogaValley. Het on hold zetten voor zwangerschap dient tijdig en ten minste 2 weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Het on hold zetten dient schriftelijk te worden doorgegeven d.m.v. een e-mail naar info@yogavalley.nl. Zet je je abonnement meer dan 2 x per jaar on hold? Dan wordt er per keer 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

4.3. (f)

Een deelnemer kan alleen gebruik maken van een abonnement/Lidmaatschap bij betaling via een automatische incasso.

4.3. (g)

Een abonnement/Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat YogaValley het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de deelnemer heeft ontvangen.

4.4 MAAND abonnement 1 x per week

Het maandabonnement 1x per week geeft recht op een (1) yogales per week, gedurende de looptijd van het abonnement/Lidmaatschap. Betaling via automatische incasso.

4.4. (a)

De looptijd van een maandabonnement/lidmaatschap is minimaal 6 (6) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste zes maanden, wordt het abonnement/Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd.

4.4. (b)

De ingangsdatum van een maandabonnement 1x per week is vanaf het moment van afsluiten. Dus start je op 25 maart, dan loopt het abonnement van 25 maart tot en met 25 april. Minimale looptijd is zes maanden.

4.4. (c)

Na een duur van 6maanden is het maandabonnement 1 x per week eenvoudig met een e-mail naar info@yogavalley.nl stop te zetten. Opzeggen kan op elk moment, met 1 maand notice voor het einde van de looptijd van je abonnement. Dus als je abonnement is ingegaan op 25 maart, dan dien je het uiterlijk op de 25e van de maand daarvoor op te zeggen (25 februari). Het abonnement kan in overleg worden omgezet naar een onbeperkt abonnement.

4.4 (d) Een abonnement kan per jaar 2 keer kosteloos ‘on hold’ worden gezet vanwege ziekte. Dat is voor een periode van maximaal 2 weken. Bij zwangerschap neem je contact op met YogaValley. Het on hold zetten voor zwangerschap dient tijdig en ten minste 2 weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Het on hold zetten dient schriftelijk te worden doorgegeven d.m.v. een e-mail naar info@yogavalley.nl. Zet je je abonnement meer dan 2 x per jaar on hold? Dan wordt er per keer 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Als er zeer bijzondere omstandigheden zijn, is het altijd goed om de mogelijkheden te bespreken.

4.4. (e)

Een deelnemer kan alleen gebruik maken van het 1x per week maandabonnement/ lidmaatschap bij betaling via een automatische incasso.

4.4. (f)

Het 5 keer per maand lidmaatschap komt tot stand op het moment dat YogaValley het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de yogi heeft ontvangen.

4.5 Intro Kaart en Proefles

4.5. (a)

De Intro Kaart geeft recht op vijf (5) yogalessen, en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe deelnemers.
 Een nieuwe deelnemer mag maximaal een (1) yoga les bij YogaValley hebben gevolgd om gebruik te kunnen maken van de Intro Kaart. De Proefles is gratis en ook alleen voor nieuwe deelnemers bij YogaValley.

4.5 (b)

De Intro Kaart is een (1) maand vanaf de datum van aankoop geldig. De vijf (5) lessen dienen dus te worden gevolgd binnen een (1) maand na aankoop.

4.6

10 RITTENKAART

Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 16 weken gebruikt te worden. Het bepaalde in artikel 4.3e ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Rittenkaart.

4.7 LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij YogaValley, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

4.8 PRIVE LES

Een Prive les is een 1 op 1 les met de docent naar keuze die de deelnemer kan boeken voor 60 minuten of 90 minuten. De les kan eenmalig of in een pakket van 10 lessen worden afgenomen. Informeer naar de mogelijkheden.

4.9 ZWANGERSCHAPSYOGA

Dit zijn lessen speciaal voor zwangeren. Voor deze lessen dient een aparte rittenkaart aangeschaft te worden.

4.9.1  10 RITTENKAART ZWANGERSCHAPSYOGA

Deze kaart geeft recht op 10 lessen zwangerschapsyoga. De kaart is 4maanden geldig. Het bepaalde in artikel 4.3e ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Rittenkaart.

5 Gebruik van materialen
5.1 YogaValley  stelt tijdens de lessen yogamatten, yogablokken, dekentjes en eventueel andere benodigdheden gratis ter beschikking. Het gebruik van een eigen materialen is uiteraard toegestaan.

6 Feestdagen, vakantie en annulering lessen
6.1 Op bepaalde feestdagen is YogaValley gesloten. Dit zal tijdig zichtbaar worden op Momoyoga en gecommuniceerd worden in de studio/les.
6.2 Sluiting van de studio wegens (school)vakantie zal tijdig zichtbaar worden op Momoyoga en gecommuniceerd worden in de studio/les.
6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld bij ziekte, wordt dit zo snel mogelijk via Momoyoga/mail/in de les gecommuniceerd.

7 Wijzigingen lesrooster, prijzen
7.1 YogaValley behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via email, of Whapp en als mededeling in de studio.
7.2 YogaValley behoudt zich het recht om de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

7.3 YogaValley behoudt zich het recht voor een niet tijdig (8 uur voor aanvang) geannuleerde les door te rekenen aan de yogi. De minimale kosten hier voor zijn de kosten van een les op basis van de strippenkaart; nl. 12,50 EUR en bij abonnementen op basis van een losse les 14,50 EUR. Indien sprake van overmacht wordt dit per email info@yogavalley.nl doorgegeven.

8 Wet bescherming persoonsgegevens

8.1 YogaValley maakt gebruik van een inschrijfformulier via MOMOYOGA. De inschrijving wordt bevestigd na iedere betaling van de lesgelden,  waarmee de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden.  

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN TEN TIJDE VAN CORONA CRISIS: Tot aan woensdag 24 maart 2021 heeft YogaValley er voor gekozen alle lopende strippenkaarten en abonnementen te bevriezen. Vanaf die datum heeft YogaValley tal van opties aangeboden om toch te kunnen lessen e/o gemasseerd te worden in het Aerial doek. Ook om middels deze wijze verbonden te zijn met YogaValley; aandacht te geven aan jezelf, aandacht te ontvangen. Zo nodig in deze tijden. Vanaf dat moment zijn alle strippenkaarten en abonnementen weer ontdooid en vinden er weer incasso’s plaats.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN RETREATS VAN YogaValley, Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden en begrippen

9.1

Deze Aanvullende Voorwaarden gelden bij Retreats en Workshops in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden.

Door deelname aan een Workshop of Retreat verklaart de betreffende Deelnemer of Retraet Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

9.2

In de Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de hieronder aangegeven betekenis.

Deelnemer:

degene die een Workshop volgt of wenst te volgen;

Deposit:

50% van de Retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retreat geldt.

Prijs:

de totale prijs van een Workshop of een Retreat, inclusief de Deposit;

Retreat Deelnemer:

degene die aan een Retreat deelneemt of wenst deel te nemen.

  • Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld

10.1

Een Deelnemer of een Retreat Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf bij YogaValley daarvoor heeft ingeschreven. Inschrijving kan direct via het Momoyoga systeem of per e-mail aan info@yogavalley.nl. Een inschrijving via het Momoyoga systeem of per e-mail wordt gezien als een geldende inschrijving, ook al is de betaling voor de workshop c.q. retreat nog niet bij YogaValley binnen. Voor de inschrijving gelden dan ook de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is echter pas gegarandeerd nadat YogaValley betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.

10.2

Voor sommige Workshop en Retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief. 
Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

  • Betaling

11.1

Voor deelname aan een Workshop of een Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, Pin/Contant of via Credit Card (Master of Visa Card). In overleg kan voor de workshop op de dag zelf in de studio met pin/contant betaald worden.

11.2

Bij deelname aan een Retreat dient het bedrag uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de geplande Retreat te worden

voldaan.

  • Annulering deelname Workshop

12.1

Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogavalley.nl.

12.2

Tot 14 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval de Prijs voor de workshop wordt terugbetaald onder inhouding van € 7,50,- administratiegeld.

12.3 Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

12.4

Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt 100% van de Prijs van de workshop in rekening gebracht.

  • Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

13.1

Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogavalley.nl.

13.2

Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

13.3

Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

13.4

Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

13.5

Indien de Retreat Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

13.6

YogaValley behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde inschrijfgeld  per ommegaande terugbetaald.

  • Workshop rooster

14.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. YogaValley behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.

14.2 YogaValley behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht (ziekte van de betreffende docent) is in dit specifieke geval wel overmacht). In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

© 2024

Thema door Anders Norén

Facebook
Instagram